Министерство на отбраната
Следваща снимка
Материал: Специализирани настилки,